Drukāt
Attīstības plānošanas dokumenti
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.10.2021
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/