Drukāt
Krāslavas pils kompleksa attīstības I posms (2006. – 2015.)

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.04.2021
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/kraslavas_novads_2018/