Drukāt
Normatīvie akti VARAM kompetences jomās
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.09.2021
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/