Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Teritoriālā sadarbība 2007-2013
 
 
 
Eiropas Teritoriālā sadarbība 2007-2013

Eiropas teritoriālās sadarbības  mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta  (EKPI) līdzekļiem

EIROPAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMAS:

 

Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC

Pilsētvides attīstības programma URBACT II

ESPON 2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls)

Labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma INTERACT II


Informācija par Eiropas teritoriālās sadarbība programmu konkursiem un aktualitātēm

Tiesību akti

Apstiprināti projekti ar Latvijas partneriem (atjaunots 29.08.2019.)

Valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas projektu partneriem 

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA – NACIONĀLĀ ATBILDĪGA IESTĀDE PAR 3.MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” IEVIEŠANU LATVIJĀ 2007.-2013.GADĀ

Nacionālās atbildīgās iestāde:
- Pārstāv Latvijas nacionālās intereses Eiropas teritoriālās sadarbības programmu uzraudzības un vadības komitejās;
- Nodrošina Eiropas teritoriālās sadarbības programmu nacionālās apakškomitejas darbu;
- Nodrošina valsts budžeta līdzfinansējuma plānošanu programmu tehniskās palīdzības budžetam;
- Nozīmē pirmā līmeņa finanšu kontroles institūcijas funkciju veicēju Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros Latvijas projektu partneriem un nodrošina pirmā līmeņa finanšu kontroles metodisko vadību;
- Savas kompetences ietvaros nodrošina Eiropas teritoriālās sadarbības programmu informācijas un publicitātes pasākumus.

Nacionālās atbildīgas iestādes kontaktinformācija: Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļa

 
Lai īstenotu nacionālās atbildīgas iestādes funkcijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izveidoja ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu nacionālo apakškomiteju (turpmāk - NAK), kuras darbību nodrošina LR nozaru ministriju, plānošanas reģionu un NVO pārstāvji. NAK nodrošina padomdevēja funkcijas nacionālajai atbildīgajai iestādei nacionālās pozīcijas sagatavošanā par programmu izstrādi/uzraudzību, sniedz atzinumu par iesniegto projektu atbilstību nacionāliem un reģionāliem plānošanas dokumentiem un to prioritātēm, kā arī savas kompetences ietvaros veicina programmu publicitāti.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
14.03.2021
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta