Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Breksits
 
 
 
Breksita ietekme VARAM kompetencē esošajos jautājumos
Breksits (BREXIT) ir Apvienotās Karalistes izstāšanās process no Eiropas Savienības

2020.gada 31.janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1.februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) notika Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) - breksits. 

Lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanās procesu, izstāšanās līgums paredz regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts un rada pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu (t.sk. finanšu vienošanās, pilsnoņu tiesību regulējums un pārejas perioda nosacījumi). 

Lai sagatavotos breksita radītajām pārmaiņām, neskatoties uz dažādiem iespējamiem AK izstāšanās scenārijiem Latvijā notiek darbs pie gatavības pasākumiem. 

Breksita process iedalās divos pamata posmos:
 
1. Pārejas periods no 2020.gada 1.februāra līdz 31.decembrim;
2. AK un ES nākotnes attiecības, par kurām sarunas notiks pārejas perioda laikā ar mērķi noslēgt līgumu līdz 2021.gadam. 

 Plašāka informācija par breksitu pieejama Ārlietu ministrijas interneta vietnē.

#BREXIT_LV
Kas jāņem vērā?

Būtiski apzināties, ka, neatkarīgi no sarunu iznākuma, izmaiņas ES atlikušo 27 dalībvalstu un AK attiecībās būs, tādēļ ir svarīgi pārmaiņām sagatavoties laicīgi. Ņemot vērā lielās neskaidrības, visām ieinteresētajām personām tiek atgādināts par juridiskajām sekām, kas skars arī ar VARAM saistītos jautājumus, kad AK būs kļuvusi par trešo valsti.


***

Apvienotās karalistes izstāšanās un ES noteikumi attiecībā uz aizsargājamu savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecību 

Ievērojot pārejas noteikumus, kas var tikt iekļauti iespējamajā izstāšanās līgumā, no izstāšanās datuma, Padomes 1996. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, vairs neattiecas uz Apvienoto Karalisti. 

Atbilstīgi Padomes Regulas Nr 338/97 4. pantam uz minētās regulas A un B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu (turpmāk “aizsargājamās sugas”) ievešanu ES attiecas galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas iepriekšēja uzrādīšana ievešanas muitas iestādē. Padomes Regulas Nr. 338/97 4. pantā ir noteikti arī nosacījumi, saskaņā ar kuriem var izdot šādu importa atļauju. 

Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 338/97 5. pantu uz aizsargāto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no ES uz trešo valsti attiecas tās ES dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta iepriekšēja uzrādīšana tajā muitas iestādē, kur tiek nokārtotas eksporta formalitātes. Padomes Regulas Nr. 338/97 5. pantā ir noteikti arī nosacījumi, saskaņā ar kuriem var izdot šādas eksporta atļaujas vai sertifikātus. 

No izstāšanās datuma 4. un 5. pantu Padomes Regulā Nr. 338/97 piemēro attiecībā uz aizsargājamu sugu īpatņu ievešanu, eksportu un reeksportu starp Apvienoto Karalisti un 27 ES dalībvalstīm. Attiecībā uz aizsargājamu sugu pārrobežu pārvietošanu nekomerciāliem mērķiem ir ieviestas īpašas atkāpes no šiem noteikumiem, it īpaši attiecībā uz personīgiem un mājas piederumiem un zinātniskām iestādēm saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 338/97 7. panta 3. un 4. punktu.

Komisijas tīmekļa vietne par ES savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības tiesisko regulējumu (http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm) sniedz vispārīgu informāciju par šiem jautājumiem. Šīs vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju. 

***
Apvienotās karalistes izstāšanās un ES noteikumi par biocīdiem - Papildu informācija LVĢMC mājas lapā.

Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, uzņēmējiem, kuri ir iesaistīti darbībās, kas ietilpst Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu darbības jomā, tiek atgādināts par noteiktām juridiskajām sekām, kuras izriet no pašreiz piemērojamajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem un ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti. 

Kas attiecas uz jaunu pieteikumu iesniegšanu, uzņēmējiem būtu jāņem vērā to dažādo regulatīvo procedūru paredzamie grafiki, kurās Apvienotā Karaliste būtu, piemēram, novērtētāja dalībvalsts vai atsauces dalībvalsts. Ņemot vērā šīs neskaidrības, kā arī tiesisko regulējumu, uzņēmējiem būtu jāapsver attiecīga rīcība. Piemēram, ja ir risks, ka procedūras nebūs pabeigtas līdz dienai, kad Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības, pieteikuma iesniedzēji var par novērtētāju dalībvalsti izvēlēties citu novērtētāju dalībvalsti vai atsauces dalībvalsti. 

Kas attiecas uz jau noritošām procedūrām, kurās novērtēšanu pašlaik veic Apvienotā Karaliste, uzņēmējiem vajadzētu rūpīgi sekot līdzi procedūras gaitai. Ja ir skaidrs pamats domāt, ka procedūra līdz izstāšanās dienai nebūs pabeigta, uzņēmējiem, ņemot vērā neskaidrības un tiesisko regulējumu, būtu jāapsver attiecīga rīcība. Piemēram, uzņēmēji var apsvērt iespēju novērtētāju dalībvalsti mainīt. 

Uzņēmējiem turklāt būtu jāņem vērā, ka saskaņā ar Savienības tiesību aktiem: 1 Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu. 2 Ja vien tās nav Eiropas Ekonomikas zonas līgumslēdzējas valstis (“EEZ valstis”) vai Šveice.

— biocīdu atļauju turētājiem jābūt tādiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai EEZ valstīs vai Šveicē);
— aktīvo vielu vai biocīdu piegādātājiem, kas iekļauti Biocīdu Regulas (Regulas (ES) Nr. 528/2012) 95. pantā minētajā sarakstā, jābūt tādiem, kuri paši vai kuru pārstāvji veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai EEZ valstīs vai Šveicē). 

Komisijas dienesti un Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) sadarbībā ar dalībvalstīm, EEZ valstīm un Šveici cenšas izveidot turpmāku koordinētu laicīgas paziņošanas, vienošanās un lietas tehniskās nodošanas kārtību gadījumiem, kad jāizdara šādas izmaiņas. Sevišķi lielā mērā tas attieksies uz esošo aktīvo vielu pārskatīšanas programmu, kurā Apvienotā Karaliste par novērtētāju dalībvalsti iecelta ar tiesību aktu (Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014). 

Vispārīga informācija par aktīvo vielu apstiprināšanu, kā arī jautājumi un atbildes par Biocīdu regulu (Regula (ES) Nr. 528/2012) atrodama attiecīgajā Komisijas vietnē (https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en). Šī informācija ir pieejama arī ECHA vietnē. 

Šīs tīmekļa lapas vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju un attiecīgiem jautājumiem un atbildēm.

***

Izmaiņas licenču darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem nosacījumos attiecībā uz ievešanu un izvešanu

Jāveic izmaiņas esošajās licencēs darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (radioaktīvās vielas saturošu) ievešanai/izvešanai, mainot uz jonizējošā starojuma avotu importu/eksportu (tas skars tikai dažus operatorus).

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) informē, ka saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības nepieciešams savlaicīgi veikt grozījumus VVD RDC izsniegtajās licencēs un reģistrācijas apliecībās.


Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
14.03.2021
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta