Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Administratīvi teritoriālā reforma
 
 
 
Administratīvi teritoriālā reforma

Administratīvi teritoriālā reforma valsts attīstībai un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai.

Izvirzītais mērķis līdz 2021.gadam:

 • Izveidotas ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām
 • Pašvaldības spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā
 • Pašvaldības sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām

Reformas mērķi valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai:

 • Valsts un pašvaldību ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas uzlabošana
 • Racionāla budžeta līdzekļu izlietošana
 • Reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centri ar to lauku teritorijām saistīti
  vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā
 • Efektīva novadu pilsētu un novadu pagastu pašpārvaldes darbība, iesaistot
  attiecīgo teritoriju iedzīvotājus
 • Pašvaldību kapacitātes un autonomijas stiprināšana, ievērojot
  subsidiaritātes principu
 • Pievilcīga vide investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai, emigrācijas
  samazināšana
 • Pašvaldības ir patstāvīgas un spēj izpildīt tām likumos uzdotās funkcijas

      

 

Finansiālais ieguvums pašvaldībā:

 • Jo mazāka pašvaldība, jo dārgāka ir tās funkciju īstenošana, rēķinot uz vienu iedzīvotāju
 • Ilgtermiņā augoši uzturēšanas izdevumi uz vienu iedzīvotāju prasīs arvien lielāku pašvaldību budžeta daļu, kas tādejādi varētu ierobežot pašvaldību iespējas veikt investīcijas teritorijas attīstībā
 • Koncentrējot pašvaldībām deleģēto pakalpojumu sniegšanu lielākos novados, potenciālais pašvaldību budžeta līdzekļu ietaupījums izglītības, sociālās aizsardzības un vispārējo valdības dienestu uzturēšanas jomā var būt no 17 milj. eiro līdz pat 130 milj. eiro gadā

 

Reforma nevienlīdzības mazināšanai:

 • Liela nevienlīdzība pašvaldību starpā: administratīvās izmaksas svārstās 50-200 eiro uz vienu iedzīvotāju
 • Pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācijas saņem 104 no 119 pašvaldībām
 • Tikai 57 pašvaldības spēj nodrošināt ar darbavietām vairāk nekā 40% darbaspējas vecuma iedzīvotāju
 • Tikai 46 pašvaldībām ir iespēja veikt investīcijas 1 milj. apmērā, lai pašvaldība spētu attīstīties un veikt ieguldījumus infrastruktūrā
 • Tika 62 pašvaldībās notiek biznesa ideju konkursi vai tās spēj piedāvāt grantus uzņēmējdarbībai
 • Tikai 38 pašvaldības vidusskolās ir pietiekams skolēnu skaits, lai izveidotu vidusskolu ar vismaz divām paralēlklasēm
 


Pašvaldību reformu ir nepieciešams veikt primāri Latvijas iedzīvotāju interesēs

Iedzīvotāju interesēs ir būtiski teritorijas attīstību plānot kopsakarībās ap reģionālās un nacionālās nozīmēs centriem, kur ekonomiskā aktivitāte un pieprasījums pēc pakalpojumiem ir augstāks. Tas attiecas uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta, kā arī komunālās saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi. Savukārt, atbilstoši uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām, visu veidu nepieciešamā infrastruktūra tiek pakārtota perspektīvo saimnieciskās darbības virzienu attīstīšanai teritorijā.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
14.03.2021
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta